Tickets for Caro Emerald’s European tour on sale now! – Caro Emerald